обчислити беззбитковий обсяг виробництва якщо річна потужність

Запоріжжя інтернет-конференція філологія 2021 річна обчислити обсяг якщо беззбитковий виробництва потужність спостереження за рослинами в позакласній діяльності.

. акціонерам підприємства виплачено дивіденди у сумі 1000 грн; для виробництва витрачено сировини на суму 20000 грн; головному інженеру видано 480 грнна відрядження, з яких згідно зі звітом він використав 370 грн; придбано облігацій державної внутрішньої позики на суму 10000 грн; придбано запасних частин на суму 3100 грн; підприємство придбало автомобіль за 16000 грн; нараховано платежів за електроенергію 1500 грн; нараховано відсотків за користування короткотерміновим кредитом 930 грн; підприємство погасило позичку в розмірі 15000 грнВизначити величину цехових витрат, що повинні бути включені в собівартість одиниці виробу, якщо відомо, що сума цехових витрат становила 80 тисгрн, основна заробітна плата виробничих робітників цеху — 30 тисгрнЗа діючим технологічним процесом за повне виготовлення одного виробу основна заробітна плата становить 3 грнВизначити розмір цехової, виробничої та повної собівартості продукції за такими даними: витрати на оплату праці збутового персоналу — 3000 грн; витрати на оренду приміщення виробничого цеху — 15000 грн; витрати сировини та матеріалів — 25000 грн; витрати енергії, спожитої на технологічні цілі — 10000 грн; витрати на відрядження директора підприємства — 1000 грн; витрати енергії, спожитої на загальногосподарські цілі — 3100 грн; витрати на оплату праці основних виробничих робітників — 16000 грн; витрати на утримання адміністративного персоналу — 6500 грн; витрати на утримання приміщення фірмового магазину підприємства — 13500 грн; амортизація виробничого обладнання — 2300 грн140Річна виробнича потужність підприємства — 300 тисодпродукціїПостійні витрати підприємства — 450 тисгрн, змінні — 540 тисгрнЦіна, за якою підприємство може продати продукцію на ринку, — 4,5 грн (без ПДВ)Визначити, як зміниться беззбитковий обсяг виробництва, якщо за тієї ж ціни реалізації змінні витрати на один виріб збільшаться на 10 %146У звітному кварталі собівартість товарної продукції підприємства становила 95 тисгрн, питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній — 24 %, матеріальних витрат — 51 %Передбачається, що у плановому періоді продуктивність праці одного працюючого підвищиться на 2 %, середня заробітна плата — на 0,9 %, а матеріальні витрати зменшаться на 3,5 %Визначити, як зміниться собівартість товарної продукції підприємства у плановому періодіОбсяг основної продукції підприємства — 32 тисгрн, послуги промислового характеру — 8,5 тисгрнОбсяг напівфабрикатів, вироблених на підприємстві, — 15,4 тисгрн, з яких 60 % використовується для власних потребОбсяг незавершеного виробництва на кінець року збільшився на 2,6 тисгрнЗалишки готової продукції на початок року становили 8,7 тисгрн, на кінець — 4,5 тисгрнВизначити обсяг товарної, валової, чистої та реалізованої продукції, якщо вартість матеріальних витрат має становити 50 % товарного випускуУ І кварталі підприємство виробило 10 тисвиробів за ціною 70 грн за кожну одиницюПостійні витрати становили 160 тисгрн, питомі змінні — 50 грнУ ІІ кварталі планується збільшити прибуток на 8 %Скільки продукції треба виробити додатково для досягнення запланованого? У звітному періоді на підприємстві одержано економію матеріалів за рахунок норм витрат на 12 % і за рахунок зниження цін на 5 %Собівартість товарної продукції становила 345 тисгрн, витрати на матеріали — 197 тисгрнВизначити вплив цих чинників на собівартість продукції і можливе значення собівартості товарної продукції в майбутньому році150Обсяг товарної продукції у минулому році становив 13500 тисгрнОдна гривня товарної продукції містить 0,89 грн витрат на виробництвоУ плановому році передбачається збільшити обсяг виробництва на 11 % за рахунок впровадження нової технікиПри цьому буде досягнуто економії у 125 тисгрнУмовно-постійні витрати в минулому році становили 3100 тисгрн, а у зв’язку із зростанням обсягу виробництва вони збільшаться на 4,5 %Визначити вплив факторів на собівартість товарної продукції та зміну рівня витрат на виробництво 1 грн товарної продукції151За звітними даними собівартість товарної продукції підприємства становила 120,6 тисгрн, у тому числі на сировину й матеріали — 80,8 тисгрнНа наступний рік планується зекономити матеріали за рахунок зниження норм споживання на 8 % і знизити ціни на сировину й матеріали на 3 %Визначити вплив зазначених чинників на собівартість продукції, а також можливу собівартість товарної продукції у плановому році152За звітний рік на підприємстві обсяг товарної продукції становив 15 млн грн, її собівартість — 12 млн грн, у тому числі заробітна плата з відрахуваннями на соціальні потреби — 4,8 млн грн, матеріальні ресурси — 6,0 млн грнЧастка постійних витрат у собівартості продукції дорівнює 50 %У плановому році передбачається за рахунок реалізації організаційно-технічних заходів збільшити обсяг товарної продукції на 15 %, підвищити продуктивність праці на 10 %, середню заробітну плату — на 8 %Норми витрат матеріальних ресурсів у середньому знизяться на 5 %, а ціни на них збільшаться на 6 %Визначити планову собівартість товарної продукції і планові витрати на 1 грн товарної продукції Операційна діяльність щодо виробництва (продажу) продукції, надання послуг, виконання робіт вважається врівноваженою, коли чистий доход від продажу цієї продукції (робіт, послуг), тобто виручка, дорівнює сукупним витратамЦей обсяг продукції ще називають точкою беззбитковості, оскільки на графіку в точці, що відповідає його величині, перетинаються функції витрат і чистої виручки (доходу)Зазначений обсяг виробництва точка беззбитковості — розмежовує сфери збиткового (ділянка 1) і прибуткового (ділянка 2) виробництва (продажу), як це показано на рис8.1 і рис8.2Через наявність постійних витрат (ПВ) виробництво продукції до певного її обсягу (точки беззбитковості Об) є збитковим, оскільки ВП > ЧД (ВП – загальні витрати підприємства, ЧД – чистий дохід (виручка) від реалізації)Сфера збиткового виробництва (ОЗб) на графіках перебуває в межах0 ≤ ОЗб ∆ Оп = 1, збитки зменшуються на питомий маржинальний прибуток (Ц — ЗО)Після досягнення точки беззбитковості відповідно зростає прибутокБеззбитковий обсяг виробництва може визначатися у натуральному і грошовому виразіНатуральний вираз найбільш прийнятний для однопродуктового виробництваУ багатопродуктовому виробництві в цьому разі виникає проблема розподілу постійних витрат між виробництвом окремих продуктівТому за цих умов частіше визначають загальний обсяг беззбиткового виробництва у грошовому виразі, тобто в обсязі виручки ЧДОскільки Об х Ц = ЧДб (чистий дохід, який забезпечує беззбиткову діяльність), а (Ц — ЗО) : Ц — це коефіцієнт маржинального прибутку (Кп.м), тодіВиразимо залежність змінних витрат від обсягу виробництва (продажу), скориставшись для цього коефіцієнтом маржинального прибутку: Обсяг беззбитковості (поріг рентабельності) та запас фінансової стійкості визначаються на основі даних Ф2 „Звіт про фінансові результати”, розділу ІІ „Елементи операційних витрат”Слід чітко визначити, які елементи операційних витрат є постійними, а які змінними (це залежить від специфіки виробничої діяльності)Як правило, до змінних відносять матеріальні затрати та половину інших операційних витрат, все решта – до постійних, тобто: Визначення точки беззбитковості (порогу рентабельності) та запасу фінансової стійкості доцільно проводити за допомогою аналітичної таблиці 8.1 dostoinzi• обсяг виробництва — єдиний фактор, що впливає па зміна витрат і доходів підприємства; • обсяг продажів дорівнює обсягу виробництва, або зміни початкових і кінцевих запасів у результаті незначні (вплив зміни величини запасів на CVP-аналіз залежить від того, який метод оцінки запасів застосовується); • асортимент продукції на підприємстві, де проводиться ряд різних товарів або виявляється кілька видів послуг, є незміннимЯкщо зміни ціни реалізації і змінних витрат не створюють додаткових постійних витрат, то відсоток беззбиткової зміни обсягу продажів обчислюється за формулоюВідсоток беззбиткової зміни обсягу продажів == — (ар — АС): (у п + ар — АС), де АС — зміна змінних витрат на одиницю продукціїОбчислити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу А, який забезпечує беззбитковість виробництваВідповідь: Nб = 2000 штЗмінні витрати однопродуктового підприємства на виріб Б становлять 80 грнРічні витрати на оренду виробничого приміщення — 50 000 грн; витрати на управління, виробничо-господарське обслуговування — 65 000 грн; амортизація власного устаткування — 25 000 грн2Визначити обсяг беззбиткового виробництва і коефіцієнт безпеки виробництва3Обчислити обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність власного капіталу на рівні 20 %4Обчислити операційний ліверидж5Визначити, як зміниться прибуток підприємства, якщо обсяг виробництва зросте на 30 %ВказівкаЗа умов 6-річного терміну його експлуатації щорічне збільшення амортизаційних відрахувань (постійних витрат) становитиме 12тисгрн (72 : 6)Визначаємо беззбитковий приріст обсягу продажу в натуральних одиницях: і у відсотках Але такий результат може бути забезпечений лише за умови придбання додаткового обладнання, потужність якого дасть можливість підвищити обсяг виробництва на 5 тисштЦе відповідно збільшитьпостійні витрати в перерахунку на рік ще на 12 тисгрн, а сума їхнього загального приросту становитиме вже 24 тисгрнЗа такою логікою можна обчислити і будь-які інші варіанти зменшення (збільшення) ціни та придбання нового обладнанняУ посібнику викладені теоретичні та методичні положення формування цін на внутрішньому та зовнішньому ринках, висвітлені основні методи ринкового ціноутворення та питання розроблення цінової стратегії підприємства і державної цінової політикиЗначна увага приділена проблемам аналізу беззбитковості та його практичного застосування при формуванні цінЛабораторная работа: Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразіРозрахунок податку на прибуток підприємства1Визначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту2Обчислити маржинальний прибуток й операційний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах3Визначити рівень операційного важеля у базовому та прогнозному періодахПояснити економічний зміст операційного важеляТочка беззбитковості (Break-Even Point) — обсяг або рівень операцій, при якому сукупний дохід дорівнює сукупним витратам, тобто це точка нульового прибутку або нульових збитківТочка беззбитковості є одним з показників, застосовуваних для оцінки ефективності інвестиційних проєктівОскільки точка беззбитковості відповідає обсягу продажів продукції, починаючи з якого її випуск повинен приносити прибуток, розрахований для її досягнення обсяг продажів (випуску) зіставляється із проектною потужністюНагадаємо: нормальна потужність є очікуваним середнім обсягом діяльності, який може бути досягнуто в умовах звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва (п4 П(С)БО 16)Звичайно, що фактична потужність за звітний період може відрізнятися від нормальної як у бік збільшення, так і в бік зменшенняЗа планом на звітний рік передбачено обсяг виробництва (нормальна виробнича потужність) 54000 виробів, у тому числі на січень, лютий і березень 2016 року по 4500 одиниць щомісячно3) обчислити: варіант 1 — норматив розподілу загальновиробничих витрат на одиницю бази розподілу абоРозрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразіРозрахунок податку на прибуток підприємстваПрактична робота з фінансового менеджменту2Обчислити маржинальний прибуток й операційний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах3Визначити рівень операційного важеля у базовому та прогнозному періодахПояснити економічний зміст операційного важеляОбчислити беззбитковий обсяг виробництва і визначити, як він зміниться, якщо постійні витрати п/п збільшиться а 5%Дано: N-8000 од, продЗа звітний період обсяг виробництва збільшився на 20% 1,04 сукупні виробничі витрати зросли на 15%1)Визначити частку постійних витрат у їх загальній сумі за звітний період2)Обчислити на скільки зростуть сукупні витрати у плановому періоді, якщо обсяг виробництва зросте на18% 1,043)Визначити частку постійних витрат у плановому періоді1) 20% 1,04= 20,8 %Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення сумок, який забезпечує беззбитковість виробництваПобудувати графік динаміки загальних витрат та обсягу продажу продукціїОбчислити, за якого річного обсягу випуску сумок рентабельність інвестицій у це виробництво становитиме 20 %Визначити коефіцієнт безпеки виробництваОбчислити операційний лівериджВказівкаВизначити обсяг беззбиткового виробництва і коефіцієнт безпеки виробництваОбчислити обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність власного капіталу на рівні 20 %Обчислити операційний лівериджВизначити, як зміниться прибуток підприємства, якщо обсяг виробництва зросте на 30 %ВказівкаПриклад 1.Обчислити показники обсягу виробництва і реалізації продукції фірмою за даними таблиці 23Таблиця 23Показники1Обсяг виробництва, шт2.Гуртова ціна виробу, грн3.Обсяг незавершеного виробництва, грн.: на початок року на кінець рокуПриклад 2.Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства з виробництва металовиробів з точки зору забезпеченості металомЯкщо на плановий період підприємством укладено договори на поставку металу в обсязі 9 тонн, а середня вага виробу 0,9 кгКоефіцієнт використання металу 0,7328% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництвіНа плановий період мале підприємство має доставити споживачам 7 600 штметаловиробівРозв’язанняПоняття і значення показників беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємстваМетодика розрахунку даних показників у вартісному, натуральному й у відносномувираженніФактори, що визначають беззбитковий обсяг продажівРозрахунок їхнього впливуУ закордонній практиці перспективному (прогнозному) аналізу приділяється більша увага, чимретроспективному (історичному)Річний обсяг виробництва і продажу продукції підприємства становить 1200000 грнАдміністративні витрати, витрати на збут і загальновиробничі постійні витрати 300 000 грнна рікЗмінні витрати на 1000 грнвипуску продукції становлять 600 грнВласний капітал підприємства 800 000 грнПотрібно: 1) обчислити маржинальний і операційний прибуток, коефіцієнт маржинального прибутку; 2) визначити обсяг беззбиткового виробництва і коефіцієнт безпеки виробництва; 3) обчислити обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність власного капіталу на рівні 20 %; 4) обчислити операційний ліверидж; 5) визн11 Задача 3Обчислити беззбитковий обсяг виробництва продукції за такими даними: виробнича потужність підприємства — 500 тисодпродукції; чиста виручка від реалізації продукції — 7000 тисгрн; постійні витрати — 2800 тисгрн, змінні на виробництво 500 тисодпродукції — 3050 тисгрнРозв’язанняОбчислимо змінні витрати, що припадають на одиницю продукції: 3050 : 500 = 6,1 грнВизначимо ціну продажу одного виробу:: 7000 : 500 = 14 грнРозрахуємо беззбитковий (критичний) обсяг виробництва продукції: Nкр = 2800 : (14 — 6,1) = 354,4 тисодРічний обсяг випуску продукції, шт., за період Собівартість одиниці продукції, грн., за період Оптова ціна одиниці продукції, грнбазовий плановий базовий плановий2500 2800 60 58 65Визначити річний обсяг виготовлення і продажу кожного виробу в заданій пропорції, який забезпечує беззбитковість виробництваЗадача 4Їх розміри практично не залежать від обсягу виробництва в межах виробничої потужностіПопит на сумки високий і стабільнийЗагальна сума інвестицій у підприємство 600 тисгрн5) обчислити операційний лівериджЗадача 5Річний обсяг виробництва і продажу продукції підприємства становить 1 200 000 грнАдміністративні витрати, витрати на збут і загальновиробничі постійні витрати 300 000 грнна рік2) визначити обсяг беззбиткового виробництва і коефіцієнт безпеки виробництва; 3) обчислити обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність власного капіталу на рівні 20% Управління витратамиОсобливостями становлення ринкових відносин в нашій країні є посилення впливу таких чинників як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни, комп`ютеризація обробки економічної інформації, зміни у податковому законодавстві, зміни відсоткових ставок і курсів валют на фоні інфляціїІ саме в цих умовах перед керівниками підприємницьких структур особливої важливості набуває вирішення головної проблеми: як підвищити ефективність управління матеріальними і нематеріальними ресурсами з метою посилення конкурентних позиції власної справиНа це запитання може дати відповідь ефективна система управління витратами, яка дасть змогу найбільш раціонально провести розподіл матеріальних, трудових і фінансових ресурсівНавчальна дисципліна «Управління витратами» відноситься до циклу професійної підготовки в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства»Дисципліна «Управління витратами» вивчає процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями за постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економіїОсобливо актуальна проблема управління витратами для вітчизняних підприємств, які нині перебувають на складному етапі реструктуризації та адаптації до ринкового середовища з урахуванням міжнародних вимог і правилТак, упровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку, розроблених згідно із міжнародними стандартами, підвищує вимоги до кваліфікації спеціалістів економічного профілюНа підприємстві вони повинні самі формувати систему управління витратами, опрацьовувати методичну базу планування, обліку витрат, калькулювання продукції тощоОтже, у навчальному процесі з підготовки фахівців цим питанням має приділятися належна увагаМета вивчення дисципліни: формування здатностей самостійно мислити приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємствЗавданням вивчення дисципліни є: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії й практики управління підприємствомРозуміння економічної категорії «витрати», її класифікації та методологічних основ побудови системи управління витратамиОпанувати практичні методи стратегічного управління витратамиЗдатність використовувати знання з організаційно-економічного механізму управління витратами на підприємствах на практиціНавчитися реалізовувати можливі напрями зниження витрат виробництва в сучасних умовах– розробляти і впроваджувати в практику господарювання системи управління витратами, включаючи функції прогнозування, планування та нормування витрат та контролю за місцями їх виникнення; – оцінювати економічну ефективність впровадження моделі управління витратами на основі центрів відповідальності, спираючись на систему бюджетування; – проводити самостійну пошукову роботу з науковою, навчальною літературою та електронними джерелами інформації на задану тему, узагальнювати результати у вигляді творчої роботиМодуль 1Теоретико-методологічні основи формування витрат на підприємствіОрганізаційно-економічний механізм управління витратами на підприємствіПоняття «витрати»Витрати як процес формування і використання ресурсівРізновиди витратВитрати у натуральному і грошовому виміріГрошові видатки і витрати, що формують вартість продукціїВитрати і собівартість продукціїКласифікація витрат і її практичне значенняРізноманітність витрат і їх групування за певними ознакамиСумарні витрати підприємства і витрати на одиницю продукціїСередні та граничні (маржинальні) витратиПрямі та непрямі витратиЗмінні та постійні витрати, їх різновиди, методи розмежування їхРегульовані та нерегульовані витрати для певного рівня управлінняЯвні та неявні (альтернативні) витратиПрактичне застосування класифікації витрат в управлінні їх динамікою і прийнятті господарських рішеньСтруктура витрат і фактори, що її визначаютьРізні напрями визначення структури витрат та їх практичне значенняВидова (елементна) структура витрат, її особливості в різних галузях економікиВплив співвідношення прямих і непрямих витрат на точність калькулюванняСтруктура витрат залежно від їх реакції на масштаби ділової активності, використання її для обґрунтування підприємницьких рішеньЗміна структури витрат під впли­вом технічних, організаційних, економічних факторівФункції і побудова системи управління витратамиУправління витратами як процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями і носіями за постійного контролю їх рівня та стимулювання зниженняВажливість обґрунтування рівня витрат і контролю формування їх за центрами відповідальностіФункціональний аспект системи управління витратами: нормування, планування, облік, аналіз витрат, стимулювання їх зниженняОрганізаційна система управління витратами на підприємствахМісця витрат і центри відповідальностіПоняття «місця витрат»Ієрархічна структура місць витрат на підприємствіЦентри відповідальності за витрати (центри витрат) і центри прибуткуМета диференціації витрат за місцями їх формування і центрами відповідальності: контроль витрат, персоніфікація відповідальності за їх рівень, підвищення точності обчислення витрат за їх носіямиВимоги до організації центрів відповідальності: гомогенність результатів, можливість однозначного обчислення витрат, наявність персональної відповідальності за регульовані витратиФункціональний і територіальний критерії організації центрів відповідальностіСутність і передумови аналізу системи «витрати–випуск–прибуток» (CVP)Зв’язок витрат, обсягу виробництва (операційної діяльності) та прибуткуЕкономічне значення моделювання та аналізу цього співвідношенняСпрощена модель лінійних співвідношень за CVP-аналізу та графічна інтерпретація їїПоказники, що обчислюються та аналізуються за CVP-аналізуРозподіл витрат на змінні та постійніРоль маржинального прибутку в аналізі та прийнятті рішеньАналіз рівноваги та безпеки операційної діяльностіВплив постійних витрат на прибутковість діяльності підприємстваРівноважний (беззбитковий) обсяг операційної діяльності (виробництва)Визначення беззбиткового обсягу операційної діяльності у натуральному і грошовому виміріБеззбитковість і безпека діяльності підприємства та його підрозділівОбчислення рівня економічної безпеки підприємстваЗалежність прибутку від операційної активності та структури витратЗначення управління прибутком і факторами його формуванняВизначення рівня операційної активності (обсягу виробництва), що забезпечує цільовий прибутокЗалежність прибутку від операційної активностіОпераційний ліверидж (важіль), визначення його та застосування в оперативному аналізіУправління матеріальним ресурсамиСтруктура матеріальних витратОбчислення потреби у матеріальних ресурсахНормативи витратМетоди нормування витрат матеріальних ресурсівЗадачі аналізу використання матеріальних ресурсівВимоги до аналізуПоказники використання матеріальних ресурсів матеріалоємність, матеріаловіддача коефіцієнт використання матеріальних ресурсівСистема регулювання запасівВзаємозв’язок розмірів запасів матеріалів та ефективності роботи підприємстваФункції управління виробничими запасамиУправління витратами на оплату праціОсновна заробітна платаДодаткова заробітна платаСтруктура заробітної платиТарифна система оплати праціТарифна сіткаТарифні ставкиТарифно-кваліфікаційні характеристикиМінімальна заробітна плата та її функціїВідрядна та почасова форми оплати праціСистемі оплати праціВизначення витрат підприємства, пов’язаних з використанням необоротних активівОсобливості обліку та оцінки основних засобівПервісна, залишкова, ліквідаційна вартостіТермін корисного використання об’єктуМетоди нарахування амортизації та їх використання для формування витратВизнання та оцінка нематеріальних активів, їх складовіНеобхідність аналітичної та професійної оцінки об’єктів інтелектуальної власностіРинкова, інвестиційна вартості об’єктуВитратний, прибутковий (дохідний), ринковий (порівняльний) підходи щодо оцінки досліджуваної категоріїРоль і методи калькулюванняРоль калькулювання в управлінні витратамиКалькуляційні одиниці (носії витрат) на підприємствіПроектно-кошторисні, планові, нормативні, фактичні каль­куляції, їх призначення і зв’язокЗалежність точності калькулювання від частки прямих витрат у загальній їх суміКалькулювання на основі неповних і повних витратЗалежність методів калькулювання від особливостей виробництва продукціїСпецифіка калькулювання в одно-, багатопродуктовому виробництві, у виробництві з комплексною переробкою сировиниОбчислення собівартості одиниці продукції в однопродуктовому, одно- і багатостадійному виробництвіКалькулювання у багатопродуктовому виробництвіДиференціація витрат на прямі та непрямі калькуляційні статті щодо кожної калькуляційної одиниціСтатті прямих витрат і методика обчислення їхПроблеми розподілу непрямих (загальних) витрат між різними виробамиБази розподілу непрямих витрат й умови застосування їхРозподіл загальновиробничих витратМетоди розподілу адміністративних витрат і витрат на збут у разі калькулювання за повними витратамиКалькулювання у комплексних (сумісних) виробництвахОсобливості підприємств з комплексною переробкою сировиниОсновні та супутні продукти у комплексних виробництвахЗагальний технологічний процес і загальні витрати до моменту відокремлення продуктівПрямі витрати на стадіях переробки окремих продуктівПорядок розроблення калькуляційПроблема роз­поділу загальних витрат між спільно виготовлюваними продуктамиМетоди такого розподілу і його суб’єктивний характерРозподіл загальних витрат на основі єдиного натурального показника обсягу виробництваНедоліки та обмеженість застосування цього методуМетод розподілу витрат за допомогою індивідуальних коефіцієнтів розподілу загальних витратПрогнозування собівартості продукції на етапах її розроблення та освоєння виробництваВідсутність нормативної бази для визначення собівартості продукції на етапах її розроблення та необхідність застосування методів приблизних обчисленьПараметричні методи визначення собівартості виробів та умови застосування їхМетоди: питомих показників, баловий, кореляційний, агрегатнийЗастосування експертних оцінок і методу структурної аналогії собівартостіЗалежність собівартості нових складних виробів від ступеня освоєння виробництваЗакономірність динаміки собівартості виробу на етапі освоєння виробництва, використання її для прогнозування рівня витратВитрати на управління підприємствомМетодика формування адміністративних витратВитрати підприємства на реалізацію (збут) продукціїВитрати підприємства від здійснення іншої операційної діяльностіВитрати фінансової діяльностіВитрати, пов’язані з інвестиційною діяльністюВтрати від участі в капіталіВтрати від надзвичайних подійВтрати від виплати дивідендівОблік і звітність як елементи контролю витратРоль контролю витрат у підтриманні режиму економіїОрганізаційна побудова системи обліку витрат і руху матеріальних цінностейДиференціація і повнота обліку регульованих витрат за місцями їх формуванняОснащеність місць витрат засобами обліку безперервних форми звітностіМетоди контролю витратПорівняння фактичних витрат з плановимиУмови порівнянності фактичних і планових витрат за певний періодНеобхідність перерахування планових витрат на фактичний обсяг продукціїОсобливості контролю рівня витрат за нормативної системи обліку (стандарт-кост)Облік та аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних за центрами відповідальностіСтимулювання економії ресурсівНеобхідність стимулювання персоналу підприємства щодо економного використання ресурсів і оптимальних витратФорми стимулювання залежно від величини економії, яку можна спрямувати на преміювання за зниження витратРозподіл премії між учасниками заходу з економії витратРегулювання та оцінювання виробничих запасів, адаптація операційної системи до зміни її завантаження та обґрунтування форми придбання устаткуванняРоль виробничих запасів у забезпеченні операційної діяльності підприємстваНеобхідність ефективного управління запасами матеріалів різного видуСвоєчасне замовлення і поставка потрібних матеріалів на склад підприємства з мінімальними витратами на підтримування запасівОрганізація забезпечення матеріалами підрозділів підприємства згідно зі встановленою програмою їх діяльності, відповідними нормами та лімітамиВплив режиму поставки матеріалів і порядку їх зберігання на складі на величину витратЗалежність фінансових показників результативності роботи підприємства від розміру партії поставки матеріалівЗворотний ефект при зменшенні партій поставок матеріалівВизначення оптимальної партії поставки матеріалів, яка забезпечує мінімальні транспортно-заготівельні витрати та витрати на зберігання їх запасівРеалізація сучасних інформаційних технологій на основі використання раціональних методів вирішення обліково-аналітичних задачЕтапи розробки витратної політики підприємства.Формалізація фінансової схеми організаціїРозподіл на центри відповідальностіПроектування системи документобігу, створення регламенту документобігуОбгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництваПоказники матеріаломісткості, зарплатоємності, енергоємності та прибутковості витратАналіз і оцінка ефективності управління витратами виробництва за відхиленнями від норм і нормативівПричини відхилень у витрачанні матеріалів, по продуктивності праці, по ставці заробітної плати, по обсягах виробництва, по валовому прибутку, по ціні реалізації та за обсягами реалізаціїМетодичні підходи до визначення розмірів відхиленьСтворення прозорої інформаційної політики підприємства, яка характеризує фактичні витрати виробництваВибір методів обліку витрат на виробництвіОсновними етапами засвоєння змісту дисципліни «Управління витратами» є: організація індивідуальної роботи (для студентів денної форми навчання) та самостійна робота студентів усіх форм навчанняДля студентів денної форми навчання планується індивідуальна робота, яка полягає в проведенні консультації з викладачем, ліквідації заборгованості з окремих тем дисципліни, написанні й захисті розрахунково-графічної роботи та рефератівСамостійна робота студентів полягає у: конспектуванні текстів лекцій; виконання практичних завдань; ознайомленні зі змінами нормативно-правової бази, сучасними літературними джерелами з питань обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків; підготовці й виконанні завдань до блочно-модульного контролю; підготовці реферату за обраною темою (крім студентів-заочників); підготовці до підсумкового контролю (іспиту)Модуль ІТеоретико-методологічні основи формування витрат на підприємствіТема 1Витрати як об’єкт управління на підприємствіТема 2Система управління витратами та їх формування за центрами відповідальностіТема 3Аналіз системи «Витрати — випуск — прибуток» як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішеньТема 4Економічний механізм визначення матеріальних витрат для управління і контролюТема 5Економічний механізм визначення необоротних матеріальних і нематеріальних активівТема 6Калькуляція собівартості продукціїТема 7Економічний механізм формування витрат, не пов’язаних з виробничою собівартістюТема 8Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів1Регулювання та оцінювання виробничих запасів, адаптація операційної системи до зміни її завантаження та обґрунтування форми придбання устаткуванняРеалізація сучасних інформаційних технологій на основі використання раціональних методів вирішення обліково-аналітичних задачЕтапи розробки витратної політики підприємстваФормулювання вимог інформаційно-аналітичної системи управління виробничими витратами LACSPCПричини виникнення розходжень і помилок облікових даних: політичного, методологічного та технологічного характеруОбгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництваАналіз і оцінка ефективності управління витратами виробництва за відхиленнями від норм і нормативівПричини відхилень у витрачанні матеріалів: за продуктивністю праці, за ставкою заробтіної плати, за обсягами виробництва, за валовим прибутком, за ціною та обсягами реалізаціїМетодичні підходи до визначення розмірів відхиленьЗначення прозорої інформаційної політики на підприємстві в контексті фактичних витрат виробнитваВдосконалення бухгалтерської звітності відповідно до міжнародних вимогМотиваційні аспекти зниження ивтрат виробництва на вітчизняних підприємствахВитрати як процес формування і використання ресурсівВитрати у натуральному і грошовому виміріГрошові видатки і витрати, що формують собівартість продукціїВитрати і собівартість продукціїРізноманітність витрат і їх групування за певними ознакамиСумарні витрати підприємства і витрати на одиницю продукціїСередні та граничні (маржинальні) витратиПрямі та непрямі витратиЗмінні та постійні витрати, їх різновиди, методи їх розподілуПрактичне застосування класифікації витрат в управлінні їх динамікою і прийнятті господарських рішень«Витрати» чи «затрати»: дискусії науковцівСтруктура витрат залежно від їх реакції на масштаби ділової активності, використання її для обґрунтування господарських рішеньЕкологічні витрати: сутність та значенняВажливість обґрунтування рівня витрат і контролю формування їх за центрами відповідальностіУправління витратами як процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями і носіями за постійного контролю їх рівня та стимулювання зниженняФункціональний аспект системи управління витратами: нормування, планування, облік, аналіз витрат, стимулювання їх зниженняОрганізаційна система управління витратами на підприємствахІєрархічна структура місць витрат на підприємствіЦентри відповідальності за витрати (центри витрат) і центри прибуткуФункціональний і територіальний критерії організації центрів відповідальностіМета диференціації витрат за місцями їх формування і центрами відповідальності: контроль витрат, персоніфікація відповідальності за їх рівень, підвищення точності обчислення витрат за їх носіямиВимоги до організації центрів відповідальності: гомогенність результатів, можливість однозначного обчислення витрат, наявність персональної відповідальності за регульовані витратиЗв’язок витрат, обсягу виробництва (операційної діяльності) та прибуткуЕкономічне значення моделювання та аналізу цього співвідношенняСпрощена модель лінійних співвідношень за CVP-аналізу та графічна інтерпретація їїПоказники, що обчислюються та аналізуються за CVP-аналізуВплив постійних витрат на прибутковість діяльності підприємстваРівноважний (беззбитковий) обсяг операційної діяльності (виробництва)Визначення беззбиткового обсягу операційної діяльності у натуральному і грошовому виміріБеззбитковість і безпека діяльності підприємства та його підрозділівЗначення управління прибутком і факторами його формуванняЗалежність прибутку від операційної активностіОсобливості обчислення рівня економічної безпеки підприємстваПроблеми визначення рівня операційної активності (обсягу виробництва), що забезпечує цільовий прибутокСтруктура матеріальних витратОбчислення потреби у матеріальних ресурсахНормативи витратМетоди нормування витрат матеріальних ресурсівЗадачі аналізу використання матеріальних ресурсівВимоги до аналізу формування та використання матеріальних ресурсівПоказники використання матеріальних ресурсів матеріалоємність, матеріаловіддача коефіцієнт використання матеріальних ресурсівВзаємозв’язок розмірів запасів матеріалів та ефективності роботи підприємстваФункції управління виробничими запасамиУправління виробничими запасами: зарубіжний досвідІнформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсівВизначення витрат підприємства, пов’язаних з використанням необоротних активівІнтелектуальний капітал: сутність та його оцінкаВизнання та оцінка нематеріальних активів, їх складовіОсобливості обліку та оцінки основних засобівПервісна, залишкова ліквідаційна вартостіВизначення терміну корисного використання об’єктуМетоди нарахування амортизації та їх використання для формування витратРинкова та інвестиційна вартості об’єктуВитратний, прибутковий (дохідний), ринковий (порівняльний) підходи щодо оцінки досліджуваної категоріїНеобхідність аналітичної та професійної оцінки об’єктів інтелектуальної власностіОцінка інтелектуального капіталу: зарубіжний досвід4Залежність точності калькулювання від частки прямих витрат у загальній їх суміКалькулювання на основі неповних і повних витратПроблеми розподілу непрямих (загальних) витрат між різними виробамиРозподіл загальновиробничих витратМетоди розподілу адміністративних витрат і витрат на збут у разі калькулювання за повними витратамиОсобливості підприємств з комплексною переробкою сировиниОсновні та супутні продукти у комплексних виробництвахЗагальний технологічний процес і загальні витрати до моменту відокремлення продуктівПрямі витрати на стадіях переробки окремих продуктівПорядок розроблення калькуляційРозподіл загальних витрат на основі єдиного натурального показника обсягу виробництваМетод розподілу витрат за допомогою індивідуальних коефіцієнтів розподілу загальних витратВідсутність нормативної бази для визначення собівартості продукції на етапах її розроблення та необхідність застосування методів приблизних обчисленьПараметричні методи визначення собівартості виробів та умови застосування їхМетоди: питомих показників, баловий, кореляційний, агрегатнийПроблема розподілу загальних витрат між спільно виготовлюваними продуктамиОсобливості застосування експертних оцінок і методу структурної аналогії собівартостіЗалежність собівартості нових складних виробів від ступеня освоєння виробництваСутність, значення та особливості виникнення витрат на управління підприємствомМетодичні підходи щодо формування адміністративних витратВитрати підприємства на реалізацію (збут) продукціїВитрати підприємства від здійснення іншої операційної діяльності, витрати фінансової діяльностіВитрати, пов’язані з інвестиційною діяльністюВтрати від участі в капіталіВтрати від надзвичайних подійВтрати від виплати дивідендівВитрати на управління підприємствомМетодика формування адміністративних витратВитрати підприємства на реалізацію (збут) продукціїВитрати підприємства від здійснення іншої операційної діяльностіВитрати фінансової діяльностіОсобливості формування витрат, які пов’язані з інвестиційною діяльністюВитрати від участі в капіталі: сутнісна характеристикаВитрати від надзвичайних подійХарактеристика витрати від виплати дивідендівШляхи оптимізації адміністративних витрат виробничого підприємстваОсобливості управління витратами на збут в сучасних умовах господарюванняРоль контролю витрат у підтриманні режиму економіїОрганізаційна побудова системи обліку витрат і руху матеріальних цінностейДиференціація і повнота обліку регульованих витрат за місцями їх формуванняОснащеність місць витрат засобами обліку безперервних форми звітностіПорівняння фактичних витрат з плановимиУмови порівнянності фактичних і планових витрат за певний періодНеобхідність перерахування планових витрат на фактичний обсяг продукціїОблік та аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних за центрами відповідальностіВідшкодування витрат виробника шляхом продажу продукції на ринкуОсобливості контролю рівня витрат за нормативної системи обліку (стандарт-кост)Витрати як база ціни і фактор прибутковостіНеобхідність стимулювання персоналу підприємства щодо економного використання ресурсів і оптимальних витратОсобливості розподілу премії між учасниками заходу з економії витратРегулювання та оцінювання виробничих запасівАдаптація операційної системи до зміни її завантаження та обґрунтування форми придбання устаткуванняУправління запасами матеріалів різного виду і призначенняВплив режиму поставки на величину витратВплив зберігання матеріалів на складі в запасах на величину витратДля чого на підприємстві створюються запаси матеріалів? У чому полягає сутність системи управління запасами? Визначення оптимальної величина запасуЯкі витрати виникають у процесі заготівлі та зберігання запасів? У чому полягає сутність системи управління запасами «точно за часом»? Методи оцінювання запасівЗа яких умов доцільно застосовувати метод «перший-перший» (FIFO)? У чому його специфіка? Поясність сутність методу «останній-перший» (LIFO)У чому особливості методу оцінювання вибуття матеріалів за середньозваженою собівартістю? Характеристика можливих шляхів адаптації операційної системи до зміни її завантаженняВитрати на лізинг: особливості обрахункуРеалізація сучасних інформаційних технологій на основі використання раціональних методів вирішення обліково-аналітичних задачЕтапи розробки витратної політики підприємстваФормулювання вимог інформаційно-аналітичної системи управління виробничими витратами LACSPCПричини виникнення розходжень і помилок облікових даних: політичного, методологічного та технологічного характеруЧому при управлінні витратами на підприємстві доцільно використовувати системний підхід? Що таке організаційно-економічний механізм управління витратами на підприємстві? Що є цілями управління витратами на підприємстві? Які інструменти можна використати при управлінні витратами на підприємстві? Які чинники впливають на систему управління витратами? Які методи можна використовувати при впровадженні системи управління витратами? В чому заключається функціональний підхід до системи управління витратами? За допомогою яких показників можна оцінити ефективність системи управління витратами на підприємстві? Які елементи можна виділити в системі управління витратами підприємства? Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництваАналіз ефективності управління витратами виробництва за відхиленнями від норм і нормативівОцінка ефективності управління витратами виробництва за відхиленнями від норм і нормативів Причини відхилень у витрачанні матеріалів, по продуктивності праці, по ставці заробтної плати, по обсягах виробництва, по валовому прибутку, по ціні реалізації та за обсягами реалізаціїМетодичні підходи до визначення розмірів відхиленьЩо таке планування витрат підприємства?

Які витрати включаються до виробничої собівартості? Які не включаються? Чим це зумовлено, пояснітьЩо таке собівартість реалізованої продукції? Чим вона відрізняється від виробничої? Які існують методи розрахунку собівартості продукції?

У чому їх сутність? Дайте характеристику загального підходу до класифікації витрат підприємстваЯким чином класифікують виробничі витрати за економічними елементами? Як класифікуються операційні витрати з метою визначення фінансового результату діяльності підприємства? Як класифікуються операційні витрати з метою обґрунтування прийняття економічних рішень підприємства? Які витрати підприємства відносять до змінних? Дайте характеристику поведінки змінних витратЯкі витрати підприємства відносять до постійних? Дайте характеристику поведінки постійних витратЩо називають беззбитковим обсягом виробництва або порогом рентабельності та яким чином він обчислюється? Що називають запасом фінансової міцності підприємства та яким чином він обчислюється? Шляхи підвищення ефективності управління витратами: зарубіжний досвідПроблеми оцінювання ефективності управління витратами в УкраїніМеханізм та особливості створення прозорої інформаційної політики підприємства, яка характеризує фактичні витрати виробництваВдосконалення бухгалтерської звітності відповідно до міжнародних вимогМотиваційні аспекти зниження витрат виробництва на вітчизняних підприємствахЯкі інструменти можна використати при вдосконаленні управління витратами на підприємстві?

Розкрийте поняття економічної політики підприємства у сфері формування витрат У чому полягає економічна сутність собівартості продукції? Чим відрізняються валові витрати від собівартості? Які основні принципи класифікації витрат виробництва? Що таке кошторис виробництва і навіщо він потрібен? Розкрийте поняття групування витрат за економічними елементами Що таке планування витрат підприємства? Огляд міжнародних вимог до бухгалтерської звітності підприємства в питаннях витратНеобхідність групування витрат за економічними елементамиЗадача 1Розрахуйте фактичний та плановий рівні витрат на 1 грнтоварної продукції і відсоток його зміниЗа умови якщо план випуску продукції А − 4800 т/рік, а продукції Б − 2000 т/рік при собівартості продукції А – 60 тисгрн./т, а продукції Б – 32 млнгрн./ тВипуск продукції при цьому збільшено на 10%, а її собівартість знижено на 8%Оптова ціна продукції А − 72 тисгрн./т, а продукції Б – 41,2 тисгрн./тЗадача Зрозрахувати фактичний та плановий рівні витрат на 1 грнтоварної продукції підприємства, їх зміну у відсоткахВизначити фінансові результати діяльності підприємства звітного року, якщо: Задача 5Відповідно до звітних даних підприємства «Елін» одержана економія матеріалів за рахунок зниження норм витрат на 7% та за рахунок зниження цін на 6%Собівартість товарної продукції становила 690 млнгрн., а витрати на матеріали − 394 млнгрнНеобхідно визначити вплив зазначених факторів на собівартість продукціїЗадача 7Розрахуйте відпускну ціну на одиницю товару та суму акцизного зборуВідомо, що виробнича собівартість становить 200 грн., комерційні витрати − 70 грн., рентабельність виготовлення продукції − 2,5%, ставка акцизного збору − 20%Врахувати ПДВЗадача 8Підприємство «Спектр» виготовляє побутову технікуСобівартість виготовлення кольорового телевізора − 600 грн.; витрати обігу − 60 грн., роздрібна ціна − 1200 грн., а торговельна надбавка − 20%Розрахуйте: Задача 10Обчислити беззбитковий обсяг виробництва, якщо загальна річна виробнича потужність підприємства становить 25 тисодиниць продукціїПостійні витраті підприємства становлять 17 тисгрнЗмінні витрати на одиницю продукції – 3 грнВиручка від реалізації всієї продукції становить 70 тисгрнЯким буде цей обсяг, якщо постійні витрати підприємства зменшаться/зростуть на 4%? Задача 11Обчислити беззбитковий обсяг виробництва та визначити яким буде цей обсяг, якщо ціна продукції: а) зросте на 3%; б) знизиться на 3%? Загальна річна виробнича потужність підприємства становить 10000 одиниць продукціїРічні постійні витрати підприємства − 12 тисгрнЗмінні витрати на одиницю продукції − 3,5 грнВиручка від реалізації продукції – 60 тисгрнРічні витрати підприємства становлять: витрати на оплату праці основних працівників з нарахуванням на неї − 150 тисгрн., витрати сировини та матеріалів − 450 тисгрн., адміністративні витрати − 210 тисгрн., витрати на рекламу та утримання фірмового магазину − 95 тисгрнРічна потужність підприємства становить 15 тисодиниць продукції, виручка від їх реалізації − 1080 тисгрнЗадача 13У звітному році собівартість товарної продукції становила 890 тисгрн., частка основної заробітної плати виробників − 20%, матеріальних витрат − 40%На плановий рік передбачено зниження матеріальних витрат на 3% та зростання продуктивності праці одного працюючого на 10%Також планується зростання середньої заробітної плати одного працюючого на 4%Визначити вплив зазначених факторів на собівартість продукції у плановому роціЗадача 14Підприємство «Грін +» виготовило за рік 7,5 тисодиниць виробу А, 9 тисодиниць виробу Б, 12,2 тисодиниць виробуВитрати на основну заробітну плату робітників, що зайняті у виробництві виробів, становили: А – 30 тисгрн., Б – 34 тисгрн., В – 37 тисгрнРічні накладні витрати підприємства – 150 тисгрнРозподіліть накладні витрати між видами продукції та визначіть суму накладних витрат, що будуть включені до собівартості одного виробуЗадача 15Розрахуйте, на скільки відсотків заплановано знизити собівартість продукції у плановому році, якщо: у базовому році обсяг товарної продукції становив 30 млнгрн., витрати на її виготовлення − 23 млнгрн.; обсяг товарної продукції на плановий рік – 28 млнгрн., витрати на її виготовлення – 25 млнгрнЗадача 16Приватне підприємство «Мікс» за звітний рік виготовило 3500 виробів загальною собівартістю 92 тисгрн., причому частка основної заробітної плати виробничих робітників становить 22%Визначити розмір загальновиробничих витрат, що були включені в калькуляцію собівартості одиниці продукції, якщо їхня загальна сума дорівнює 55 тисгрн- за попередніми розрахунками витрати конструкційних матеріалів на одиницю виробу мають становити, кг: сталі − 3; бронзи − 1Купівельна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 890 і 3600 грн./т.; Задача 19На підприємстві «Галекспо» випускаються товари, на виготовлення одиниці яких витрачається 60 кг чавунуКупівельна ціна чавуну − 770 грн./тТехнологічно неминучі відходи металу становлять 30 % від його масиОсновна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 9 грн., додаткова заробітна плата − 12% від основної зарплати, а відрахування на соціальні заходи − 40% суми основної та додаткової заробітної платиЗагальновиробничі витрати на підприємстві становлять 2050 тисгрн., загальногосподарські − 730 тисгрнЗагальна сума заробітної плати основних виробничих робітників за відрядними розцінками − 1200 тисгрнПозавиробничі витрати передбачаються в розмірі 3 % величини виробничої собівартості виробуОчікуваний прибуток у розрахунку на одиницю продукції має дорівнювати 12% її повної собівартостіЗадача 20Обсяг реалізації продукції приватного підприємства «Фурсов» з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 20 тисодВідпускна ціна одиниці продукції становить 250 грнЗмінні витрати в розрахунку на одиницю продукції − 100 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 600 тисгрнб) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 8% і постійних витрат − на 210 тисгрнЗадача 21Відомо, що виробнича потужність підприємства, яке виробляє один вид продукції, становить 1 млнодна рік, а надходження від реалізації виробів − 2800 тисгрнПостійні витрати на виробництво складають 980 тисгрн., змінні витрати – 1,4 млнгрнЗадача 22За 2010 рік підприємством реалізовано 20 тисодиниць продукціїВиробнича собівартість одиниці − 180 грнРічні витрати з реалізації продукції становлять 800 тисгрнРентабельність до повної собівартості складає 10%Задача 24Повна собівартість мікрохвильової печі становить 400 грнПостачальникам за матеріальні ресурси сплачено ПДВ в сумі 75 грн., рівень рентабельності мікрохвильової печі − 25%, надбавка до оптової ціни за додаткові умови гарантії − 20%, торговельна надбавка − 25% до вільної відпускної ціни з ПДВЗадача 25Визначити роздрібну ціну на вирібВиробнича собівартість виробу − 50 грн., витрати на збут − 6, планова рентабельність − 15%, націнка збутових організацій − 3%, націнка торговельних організацій − 12%Врахувати ПДВЗадача 26Мале приватне підприємство «Яна» виготовило й реалізувало в базовому році 2080 одвиробів одного видуЦіна реалізації одиниці виробу становить 50 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу − 28 грнСпіввідношення змінних і постійних витрат на виробництво продукції дорівнює 56 і 44%Дослідження ринку показали, що, якщо знизити ціну виробу на 1 грн., тобто до 49 грн., то обсяг продажу продукції може бути збільшений на 8%Виробничі потужності підприємства можуть забезпечити таке збільшення обсягу виробництва продукціїЗадача 28За звітний рік підприємство «Томас» мало такі показники діяльності: обсяг вироблених та реалізованих виробів склав 30 тисодиниць, постійні витрати при цьому становили 420 тисгрн., а змінні − 510 тисгрнОптова ціна виробника (без ПДВ), встановлена на такий виріб, 45 грнСкільки виробів додатково потрібно виготовити і реалізувати в наступному році, якщо підприємство бажає збільшити свій прибуток на 10%? Задача 29Собівартість товарної продукції на підприємстві за звітний рік склала 1,2 млнгрн., фактичний обсяг товарної продукції за оптовими цінами підприємства – 1,4 млнгрнПланом передбачається зниження витрат на 1 гривню товарної продукції на 0,3 грнЗадача 30Визначити виробничу та повну собівартість продукції підприємства, якщо відомо, що витрати на одиницю виробу складають (грн.): Задача 31За звітними даними собівартість товарної продукції підприємства склала 12,6 млнгрн., витрати на сировину й матеріали − 8,4 млнгрнНа наступний рік планується зменшити використання матеріалів за рахунок зниження норм споживання на 7% та планується зростання цін на сировину й матеріали на 10%Використовуючи індексний метод, визначити вплив вказаних чинників на собівартість продукції, а також можливу собівартість товарної продукції у плановому роціЗадача 32На ПАТ «Ліна» передбачається збільшити обсяг виробництва і продажу продукції на 5 млнгрнВідомо, що коефіцієнт маржинального прибутку дорівнює 0,35Як це вплине на величину прибутку? Відповідь обґрунтуйтеЗадача 34На дільниці встановлено 5 верстатівПрацює 12 чоловікТрудомісткість одиниці продукції 0,6 машино/годин або 0,9 людино/годинЗнайти максимально можливий обсяг випуску продукції за рік якщо у році 250 робочих днів, підприємство працює у 2 зміни по 8 годинКоефіцієнт використання режимного фонду роботи обладнання 0,94Втрати робочого часу працівником 5 %Коефіцієнт виконання норми 1,1Задача 35Через неритмічне постачання матеріалів підрозділів виникли простої в розмірі 2300 люд/годСередня тарифна годинна ставка 4,50 грнА середній годинний виробіток товарної продукції 18,8 грнРентабельність продукції 25%Додаткова оплата праці 14% від основноїВідрахування на соціальні заходи 39,5Визначити розмір збитків підрозділів (сума оплати праці за простої і сума недоотриманого прибутку)Задача 36Визначити витрати на 1 грнвартості виробленої продукції, якщо відомо що матеріальні витрати складають 80% собівартості продукції, або 3290 тисгрнА вартість виробленої продукції 5800 тисгрнЗадача 38За планом на рік підрозділ повинен виготовити і поставити на склад готову продукцію в розмірі 2400 одиниць, наступний підрозділ за технологічним маршрутом – 1840 одиницьЗнайти необхідну кількість верстатів та робітників у підрозділі, якщо трудомісткість одиниці продукції 6,6 машино/годин, 7,2 людино/годин250 днів в 2 зміни по 8 годинВитрати робочого часу працівниками складає 3%,обладнання 5%, коефіцієнт виконання норми 1,1Задача 39Річні витрати підприємства становлять: витрати на оплату праці основних працівників з нарахуваннями на неї 130 тисгрнВитрати на сировину і метеріали 430 тисгрн, адміністративні витрати 190 тисгрнВитрати на рекламу та отримання фірмового магазину 85 тисгрнРічна потужність підприємства становить 10 тисодиниць продукціїВиручка від їх реалізації 980 тисгрнЗадача 40Загальна річна виробнича потужність підприємства становить 8 тисодпродукціїРічні постійні витрати підприємства 10 тисгрнЗмінні витрати на одиницю продукції 2,5 грнВиручка від реалізації 8 тисодпродукції становить 40 тисгрнЗадача 41Виробнича потужність підприємства яке виробляє один вид продукції становить 700 тисодинна рік, а надходження від реалізації виробів 2650 тисгрнПостійні витрати на виробництво складають 950 тисгрнЗмінні витрати – 1410 тисгрнЗадача 42Підприємтво «Сміла» виготовляє і реалізує в середньому за рік 34 тисвиробів по ціні 70 грнЗмінні витрати на один виріб 50 грнРічні постійні витрати 350 тисгрнСкільки треба виготовляти виробів, щоб за даних умов одержати 250 тисгрнприбутку за рікЗадача 43ПАТ «Протон» за рік планує виготовити основної продукції на 14500 тисгрнта надати послуг промислового характеру на 560 тисгрнВартість вироблених напівфабрикатів складе 40 тисгрн., з яких 90 % буде використано для власних потребОбсяг незавершеного виробництва за рік зросте з 2500 до 3600 тисгрнЗалишки готової продукції на складі підприємства очікуються: 600 тисгрнна початок року та 1050 тисгрнна його кінецьВартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань разом становитимуть 70% товарного випускуРентабельність продукції заплановано на рівні 10%Задача 45На основі наведених у таблиці показників розвитку корпорації «ЛЕО», визначити зміну обсягу товарної продукції у розрахунковому році порівняно зі звітним, а також вплив на неї динаміки продуктивності праці та чисельності працюючихЗадача 46ПАТ «Агата» виробляє радіоприймачіПовна собівартість приймача становить 22 грн., з яких на змінні витрати припадає 80%Відпускна ціна виробу буде встановлена на рівні 30 грн., а річна програма випуску 18000 штЗадача 47Підприємство «Укрвимірювач» виготовляє за рік продукції на 1450 тисгрнВитрати на оренду приміщень та їх утримання становить 130 тисгрн., видатки на управління, інженерне і виробничо-господарське обслуговування, амортизацію устаткування − 250 тисгрнза рік, змінні витрати складають 850 тисгрнЗадача 48Завод виробляє продукцію, на виготовлення якої витрачається метал за чистою масою 100 кг., при цьому відходи становлять 5% від чистої витратиЦіна металу 2500 грн./тВиріб обробляють у ливарному і механічному цехахВитрата енергії та палива на один виріб складає 7 грнОсновна зарплата у ливарному цесі 23 грн., а у механічному 30 грнДодаткова зарплата становить 8% основної, а відрахування до фондів соціального страхування складають 37,3%Річна сума загальновиробничих витрат 650 тисгрн., а загальногосподарських 930 тисгрнСукупний розмір зарплати основних робітників підприємства за відрядними розцінками обчислюється 800 тис.грнПозавиробничі витрати оцінюються на рівні 2% виробничої, а запланований прибуток 10% повної собівартості одного виробуЗадача 49Обчисліть відпускні ціни виробів А та Б якщо відомо наступнеДля виготовлення виробів використовується текстиль та фурнітураЗагальні витрати матеріалів на один виріб становлять: на А: текстилю − 1,5, фурнітури − на 0,9 грн.; на виріб Б: йде 2,2 м текстилю та фурнітури на 0,75 грнЦіна текстилю становить 23 грн./мПри виробництві виробів відходи текстилю становлять близько 10%, й реалізуються за ціною 0,85 грн./мОсновна зарплата виробничих робітників на виріб, відповідно, 15 і 18 грн., а додаткова − 12% від основноїНорматив відрахувань до фондів соціального страхування становить 37,3%Планом передбачено виготовити по 25 тисвиробів у рікВитрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування заплановані кошторисом у сумі 620 тис.грн., загальновиробничі − 850 тисгрн., загальногосподарські витрати − 1200 тисгрн у рікПозавиробничі витрати складають 5% виробничої собівартості виробівНорма прибутку на один виріб становить 5% повної собівартостіВрахувати ПДВЗадача 50У звітному році підприємство реалізувало 80 тистпродукції за ціною 620 грн./т(з ПДВ)Величина сукупних поточних витрат на виробництво й реалізацію продукції становила 12100 тисгрнСередньорічна вартість основних засобів складала 8400 тисгрн., а оборотних коштів − 3500 тисгрнВрахувати ПДВУ розрахунковому році підприємство планує збільшити натуральний обсяг виробництва й реалізації продукції на 15%, при цьому величина сукупних витрат має зрости на 1450 тисгрнРинкова ситуація вимагатиме зниження ціни підприємства на 5%Як зміниться величина чистої рентабельності активів у розрахунковому році порівняно зі звітним, якщо ставка податку на прибуток становить 25%? Задача 51ТОВ «Антарес» за рік виготовило й реалізувало продукції на суму 8500 тисгрнСередньорічна величина основних засобів підприємства склала 3190 тисгрн., інших позаоборотних активів 210 тисгрн., виробничих запасів 580 тисгрн., дебіторської заборгованості 605 тисгрн., а грошових коштів 115 тис.грнРівень рентабельності продукції досяг 18%Визначити рентабельність активів, виробництва та показники ефективності використання оборотних коштівЗадача 52Визначити чи вигідно виробнику знизити ціну на 0,15 грн., якщо поточна ціна товару 2,95 грнПланується реалізувати 950 тисодиницьВідомо, що конкуренти теж планують зниження ціниКоефіцієнт цінової еластичності попиту – 1,6Група підприємців вирішили створити власну справуПровівши моніторинг існуючого ринку було обрано видом діяльності виробництво шин для автомобілейОднією з позицій товарного асортименту підприємства шинної галузі промисловості є шини 175/70 R-13 БЛ-85, які призначені для автомобіля марки «Dawoo Lanos»Така продукція користується стабільним попитом через насиченість вітчизняного автомобільного ринка даним товаромДля виробництва 1000 таких автопокришок необхідно залучити наступні види матеріалів, численний перелік яких наводиться разом з нормами їх витрат та закупівельними цінамикаучук марок НК-1С — 804,6 кг за ціною 5 грн кг, СКІ-3 — 1042,1 кг (5,4 грн кг), СКМС-ЗОАРК — 1376,0 кг (4,42 грн кг), СКС-30АРК-15БР — 0,7 кг (3,8 грн кг); найрит марки А — 0,5 кг (7 грн кг); бутилкаучук БК-1675 — 15,7 кг (5,6 грн кг); хлорбутил — 0,5 кг (6,2 грн кг); СКД 2ГР ЗК — 298,6 кг 4,9 грн кг); каучук латексу СКД-1 — 7,9 кг (5 грн кг); каучук латексу ВП-107 — 3,4 кг (8 грн кг); регенерат — 0,4 кг (1,68 грн кг); білила цинкові — 166,7 кг (5,2 грн кг); технічний вуглець марок П-234 (ПМ-100) — 2,2 кг (1,48 грн кг), П-245 — 1181,9 кг (1,68 грн кг), ГІ-514 (ПМ-50) — 873,3 кг (1,36 грн кг); корд анідний — 1323,4 м 2 (4,70 грн м 2); металевий корд — 561,2 м 2 (6,2 грн м 2); бязь — 6,3 м 2 (3,03 грн м 2); капронова тканина — 1,2 м 2 (4,76 грн м 2); проволока — 286 кг (3,5 грн кг)ангідрид фталевий — 10,5 кг (2,58 грн кг); нафтонат — 5,8 (42 грн кг); сантогард — 4,3 кг (24 грн кг); кислота бензойна — 3,8 кг (4,6 грн кг); віск — 26 кг (2,96 грн кг); діафен — 50,9 кг (20 грн кг); резорцин — 1,2 кг (19 грн кг); ацетонаніл — 26,1 кг (7,2 грн кг); гексол — 5,3 кг (13,2 грн кг); сульфенамід М — 25,2 кг (14,2 грн кг); сульфенамід Ц — 14,2 кг (11,4 грн кг); амберол — 0,8 кг (27,6 грн кг); дітіодиморфолин — 11,8 кг (13,2 грн кг); октофор Н — 4,4 кг (8 грн кг); октофор Н 10S- 0,3 кг (13 грн кг); сірка мелена — 14,1 кг (0,44 грн кг); сірка полімерна — 113,6 кг (8,4 грн кг); каніфоль — 73,2 кг (3,6 грн кг); масло ПН-6 — 115,8 кг (0,6 грн кг); масло мінеральне — 1,3 кг (7,4 грн кг); мазут — 2,5 кг (0,32 грн кг); кислота олеїнова — 3,8 кг (2,6 грн кг); пара­фін технічний — 0,1 кг (3,8 грн кг); ренацит — 0,8 кг (35 грн кг); смола природна — 90,9 кг (2 грн кг); стеарин технічний — 63,6 кг (5 грн кг), бітум — 14,7 кг (1 грн кг), рубракс — 2,3 (1 грн кг), смола епоксидна — 9,1 кг (17 грн кг), метафениленбіомалеїн — 0,1 кг (0,86 грн кг), модифікатор РУ — 10,5 кг (19,6 грн кг), модифікатор АРУ — 1,7 кг (15,2 грн кг), поліетилен — 10,4 кг (0,1 грн кг), пігмент жовтий — 0,1 кг (2,1 грн кг), фарба штемпельна жовта — 0,2 кг (12,44 грн кг), каолін — 213,1 кг (0,1 грн кг), крейда — 23 кг (2 грн кг), слюда — 24 кг (5 грн кг), тальк — 24,3 кг (0,8 грн кг), бензин — 91,2 кг (1 грн кг), їдкий натр — 0,2 кг (0,06 грн кг), клей декстриновий — 0,4 кг (0,18 грн кг), масло МС – 3,3 кг (12 грн кг), емульсія – 4,4 кг (0,22 грн кг), мило – 10,3 кг (1,9 грн кг), скипидар – 0,6 кг (3,8 грн кг), формалін – 1,6 кг (0,54 грн кг), етилацетат – 0,1 кг (грн кг), концентрат апатиту – 5,3 кг (0,02 грн кг)1.5Оплату праці основних робітників планується проводити за прямою відрядною системою, на основі даних, прдставлених в Додатку ГРозрахунок доцільно розпочати з дослідження структури основних фондів та розподілення їх по групам згідно нормативно-правової базиЗгідно Податкового Кодексу України нематеріальні активи поділяються на шістнадцять видів, для кожного з яких розроблені мінімально допустимі строки корисного використання (додаток В)Вихідні дані для цього представлені у додатку БРозподіливши основні фонди по групам, необхідно представити їх структуру в таблиці, де зазначається співвідношення груп основних фондів у відсоткахНа основі такої таблиці можна побудувати діаграму, що сприятиме кращому графічному сприйняттю дослідженняАмортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: 1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів; 2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизаціїРічна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість; 3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об’єкта і подвоюєтьсяМетод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об’єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби); 4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнтаКумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання; 5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизаціїВиробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобівВ контрольній роботі розрахунок витрат на амортизацію проводять за прямолінійним методомНорми амортизацій необхідно визначити самостійно для кожного об’єкту основних засобів згідно ст145 Податкового кодексу УкраїниНаступним кроком є визначеня суми матеріальних витрат, вихідною базою для обрахунку яких є потреба в матеріальних ресурсах, представлена в умові задачіде R рем – коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (приймається в роботі рівним 0,1 від витрат по амортизації); До відрахувань на соціальні заходи належить єдиний соціальний внесок – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11) До складу непрямих витрат включаються: витрати на утримання та експлуатацію будівель, споруд, устаткування; оплата праці керуючого та обслуговуючого персоналу, а також загальновиробничі, загальногосподарські та інші поточні витратиНевиробничі витрати в роботі прийняти – 15 % від суми прямих та непрямих витратНевиробничі витрати пов’язані з процесом реалізації готової продукції: витрати на упаковку, транспортування продукції, комісійні збори та витрати, пов’язані зі збутом продукціїДо системи показників ефективності діяльності підприємства відносяться валова виручка, валовий прибуток, прибуток (операційний і чистий), рентабельність продукціїВалова виручка (валовий дохід) від реалізац ії готової продукції визначається в залежності від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою: Чистий прибуток (прибуток після оподаткування) – прибуток, що поступає в розпорядження підприємства після сплати податків: Після проведених розрахунків зробити відповідні висновки та надати можливі пропозиції по вдосконаленню діяльності підприємства1Регулювання та оцінювання виробничих запасів, адаптація операційної системи до зміни її завантаження та обґрунтування форми придбання устаткуванняРеалізація сучасних інформаційних технологій на основі використання раціональних методів вирішення обліково-аналітичних задачЕтапи розробки витратної політики підприємстваФормулювання вимог інформаційно-аналітичної системи управління виробничими витратами LACSPCПричини виникнення розходжень і помилок облікових даних: політичного, методологічного та технологічного характеруОбгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництваАналіз і оцінка ефективності управління витратами виробництва за відхиленнями від норм і нормативівПричини відхилень у витрачанні матеріалів, по продуктивності праці, по ставці заробтної плати, по обсягах виробництва, по валовому прибутку, по ціні реалізації та за обсягами реалізаціїМетодичні підходи до визначення розмірів відхиленьСтворення прозорої інформаційної політики підприємства, яка характеризує фактичні витрати виробнитваВдосконалення бухгалтерської звітності відповідно до міжнародних вимогМотиваційні аспекти зниження витрат виробництва на вітчизняних підприємствахПід час вивчення дисципліни студенти в обов’язковому порядку самостійного готують реферат за темами з рекомендованого переліку, які узгоджені з викладачемРеферат має бути грамотно викладений і відповідати нижчезазначеним вимогам оформленняВін повинен включати титульну сторінку, план реферату (зміст), вступ, виклад основного матеріалу відповідно до плану, висновки, список використаних під час підготовки джерел, додатки (при необхідності)Реферат має бути надрукований (чи написаний від руки) чітко, розбірливо, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А4Загальний обсяг реферату (включаючи список використаних літературних джерел та додатки) 20 — 25 сторінок (25 – 28 сторінок від руки), надрукованих 1,5 інтервалом шрифтом Times New Roman розміром 14 пунктівАркуш реферату повинен мати поля: ліве — 30 мм, верхнє — 20 мм, праве — 20 мм, нижнє — 20 ммНумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки, без пропусків, повторів і літерних додатківПершою сторінкою вважається титульна, на якій цифра «1» не ставитьсяНомер сторінки проставляється з права в нижньому поліТекст реферату необхідно ілюструвати схемами, графіками, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А4Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілостіУсі ілюстрації називають рисунками і нумерують послідовноНомер і назву рисунка пишуть під графічним зображеннямІлюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на ньогоНа інформацію, яка запозичена з інших джерел, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посиланняЇх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідні сторінки джерела, наприклад, [1,15-20]Оформлення реферату відповідає вимогамМатеріал, що викладений, повністю розкриває темуСтудент вільно володіє питанням, що розглядаєтьсяОформлення реферату відповідає вимогамМатеріал, що викладений, розкриває темуСтудент добре володіє викладеним матеріалом (можливі деякі неточності)Оформлення реферату відповідає вимогамМатеріал, що викладений, недостатньо розкриває темуСтудент достатньо володіє питанням, що розглядаєтьсяОформлення реферату не відповідає вимогамМатеріал, що викладений, не розкриває темуСтудент не володіє питанням, що розглядаєтьсяУ випадках, коли студент отримує незадовільну оцінку, йому необхідно доопрацювати та переоформити реферат відповідно до зауважень та вимогПісля чого захистити реферат повторно1.Еволюція наукових поглядів щодо управління витратами на підприємстві7.Витрати як економічна категорія, значення та роль в процесі управління підприємством8.Загальноекономічна та планово-облікова системи класифікації витрат9.Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання26Характеристика основних методів розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів між підрозділами основного виробництваКожен студент заочної форми навчання повинен виконати контрольну роботу з дисципліни «Управління витратами»Тільки після її виконання, перевірки та зарахування студент допускається до іспитуКонтрольна робота складається з двох теоретичних питань та практичної частиниСутність цього завдання полягає в тому, щоб студент самостійно розібрався в обраних питаннях та зробив вірні розрахунки і висновки до нихДля цього необхідно користуватись рекомендованими підручниками та посібниками, законодавчими та нормативними документамиПри виборі варіанту контрольної роботи студент керується двома останніми цифрами з номеру залікової книжки та таблицями (дивтабл1-2)Робота виконується в шкільному зошиті або ж на стандартних аркушах формату А4Зразок титульного аркушу наведений в додатках (дивДодА)Обсяг контрольної роботи має складатись з 20-25 сторінок зошита чи 8-15 машинописних сторінок формату А4Вимоги до машинописного тексту: шрифт Times New Roman кегль 12, інтервал між рядками – 1,5, всі поля – 20 ммОбов’язковою є наявність списку використаної літературиРобота здається в деканат не пізніше ніж за 10 днів до початку сесіїДо іспиту (заліку) допускаються студенти із зарахованою контрольною роботою27Концепцію центрів відповідальності на якій базується сучасний підхід до організації управління витратами на підприємстві сформульовано: 48Максимально припустимий абсолютний розмір витрат сирови­ни, матеріалів, а також витрат живої праці на виготовлення одиниці продукції-це: 49На основі яких нормативів підрозділам підприємства відпускаються матеріали на місяць, декаду і зміну, затверджуються розцінки по заробітній платі, будуються поточні графіки виробництва, оцінюються результати праці робітників? 50Які нормативи визначають найбільш ефективне використання ресурсів підприємства і його підрозділів на майбутні планові періоди: 70Собівартість, при якій витрати на виробництво і реалізацію продукції розраховують на основі поточних норм витрат ресурсів, — це: 72Якщо витрати на проектований виріб встановлюються, виходячи із залежності їх рівня від зміни техніко-економічних параметрів виробу, — це: г) сукупність всіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкт підприємницької діяльності з метою створення прибутку або досягнення соціального ефекту89Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно витрачаються у виробництві, є така, що потребує: 97Розподіл роботи між однотипними машинами з різними функціями «витрати—результат» у процесі адаптації операційної системи здійснюється в такій послідовності: в) від машини з меншими граничними витратами за адаптації її за інтенсивністю до досягнення нею рівня витрат наступної машини за адаптації її за часом; 99За порівняння альтернативних варіантів придбання устаткування (лізинг, купівля за кредит) економічно вигіднішим вважається той, який забезпечує: 105У поточному періоді підприємство виробляє і продає продукції на 400 000 грн за змінних витрат у сумі 240 000 грнУ наступному періоді передбачається збільшити обсяг виробництва і продажу продукції на 100 000 грнЗавдяки цьому приріст прибутку в гривнях становитиме: 108Підприємство виробляє і продає продукції на 200 000 грн, його загальні витрати становлять 150 000 грн, у тому числі постійні — 50 000 грнКоефіцієнт безпеки операційної діяльності становить: 109Для стимулювання продажу продукції підприємство переводить оплату агентів зі збуту з почасової (окладної) системи на комісійну (у відсотках до обсягу продажу)Внаслідок цього точка беззбитковості: 110У поточному році підприємство одержало 600 000 грн операційного прибуткуВ наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва і продажу продукції на 25 %За операційного лівериджу 2,0 прибуток в плановому році становитиме (грн): Організаційно-економічний механізм управління витратами на підприємствіКласифікація витрат і її практичне значенняСтруктура витрат і фактори, що її визначаютьЗміна структури витрат під впливом технічних, організаційних, економічних факторівСутність, значення та роль системи управління витратами в системі управління господарською діяльністю підприємства Функції і особливості побудови системи управління витратамиМісця витрат і центри відповідальностіМета диференціації витрат за місцями їх формування і центрами відповідальності: контроль витрат, персоніфікація відповідальності за їх рівень, підвищення точності обчислення витрат за їх носіямиВимоги до організації центрів відповідальності: гомогенність результатів, можливість однозначного обчислення витрат, наявність персональної відповідальності за регульовані витрати36Відсутність нормативної бази для визначення собівартості продукції на етапах її розроблення та необхідність застосування методів приблизних обчисленьВажливою складовою будь-якого навчального процесу є контроль знань студентівОсновними завданнями контролю знань є оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни; інформування студентів про якість їх роботи над вивченням дисципліни; мотивація студентів до активної роботи протягом семестру; аналіз успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи студентів і ефективність навчального процесу в ціломуЗа допомогою контролю можна виміряти й оцінити здобуті студентами у процесі навчання знання, уміння та навички, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівцівПри вивченні дисципліни «Управління витратами» застосовується поточний і підсумковий контроль знань студентівЗазначені форми контролю є взаємопов’язані й організуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і забезпечити об’єктивне оцінювання їх знаньВ процесі поточного контролю здійснюється перевірка запам’ятовування та розуміння програмного матеріалу набуття вміння і навичок конкретних розрахунків та обґрунтувань, опрацювання, публічного та письмового викладу певних питань дисципліни1) контроль систематичності та активності роботи студентів протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; 2) модульний контроль (у формі письмової контрольної роботиЗміст контрольних робіт на кожний навчальний рік визначається спільно керівником дисципліни і викладачем, що проводить практичні заняття)Підсумковий контроль знань студентів з даної дисципліни проводиться у формі іспитуОб’єктом контролю знань є результати виконання письмових екзаменаційних завданьЗавдання іспиту полягає у перевірці розуміння студентами програмного матеріалу дисципліни в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатність творчо використовувати накопичені знання при розв’язанні практичних проблем діяльності підприємстваЕкзаменаційне завдання містить 2 теоретичні питання і задачу-ситуаціюВсі складові екзаменаційного завдання приблизно однакової складності й оцінюються за єдиною шкалоюРезультати іспиту оцінюються у діапазоні від 0 до 60 балів з інтервалом у 10 балівВідповідь на кожне питання і розв’язання задачі оцінюється за шкалою 20, 10, 5, 0 балівДо екзаменаційної відомості заносяться результати поточного контролю та іспиту і виставляється підсумкова оцінка за 100 — та 4 — бальною шкалою та шкалою ECTS в порядку, наведеному в таблиці: 1Аткинсон Э.АУправленческий учет Э.ААткинсон, Р.ДБанкер, Р.СКаплан– М.: Вильямс, 2005– 8802Балабанов.АОсновы финансового менеджмента.АБалабанов– М.: ФиС, 2007– 4583Бандура О.МФінансова діяльність підприємства: Підручник О.МБандура, М.ЯКоробов, П.ІОрлов,.ЯПетрова –.: Либідь, 2002– 4604Білик М.ДСутність і оцінка фінансового стану підприємств М.ДБілик // Фінанси підприємств– 2005– № 35Болховітінова О.ЮАмортизація як елемент розрахунку зведеного балансу фінансових ресурсів (методологія прогнозних обчислень) О.ЮБолховітінова // Економіка і прогнозування– 2005– № 1–77–916Бондар Н.МЕкономіка підприємства: Навчальний посібник Н.МБондар–.: АСК, 2004– 4007Бутинець Т.АВнутрішній контроль: елементи організації системи Т.АБутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку– 2009– Вип.2–21–248Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник За редпрофФ.ФБутинця– 7-е вид., допі перероб– Ж.: ПП «Рута», 2006– 8329Василенко.АСтратегічне управління: Навчальний посібник.АВасиленко, Т.ІТкаченко–.: ЦУЛ, 2003– 39610Виговська Н.ГГосподарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія Н.ГВиговська– Житомир: ЖДТУ, 2006– 28811Виговська Н.ГГосподарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія Н.ГВиговська– Житомир: ЖДТУ, 2008– 53212Гетьман О.ОЕкономіка підприємства: Навчальний посібник для студВНЗ О.ОГетьман,.МШаповал–.: ЦНЛ, 2006– 48813ГоловФінансовий облік: ПідручникГолов, ІКостюченко, ІКравченко–.: Лібра, 2005– 98014Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV15Грещак М.ГУправління витратами: Навч.-методпосібник для самоствивчдисцМ.ГГрещак, О.СКоцюба–.: КНЕУ, 2002– 13116Гришко НМісце процесу управління витратами в діяльності промислового підприємства НГришко // Економіст– 2006– № 1117Давидович І.ЄУправління витратами: Навчальний посібник– 2-е вид., переробі допІ.ЄДавидович – Тернопіль: Економічна думка, 2004– 22818Демченко.ФОрганізаційно-правове забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів в Україні: Авторефдисна здобуття наукступ юрнза спец12.00.07.ФДемченко; [Інститут держави і права імМКорецького НАН України]–., 1999– 22– Рукопис19Дишко І.ЮТеоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат І.ЮДишко, Ю.ЮШтулер // Актуальні проблеми економіки– 2010– № 5(107)–222–22720ДруриВведение в управленческий и производственный учет: Учебное пособие для вузов Перс англпод редН.ДЭрнашвили; Предисловие профП.СБезруких– 3-е издпери доп– М.: Аудит Юнити, 1998– 78321Екологічний менеджмент: Навчальний посібник За редФСеменова, О.ЛМихайлюк–.: Знання, 2006– 36622Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» За редпрофФ.ФБутинця– Ж.: Рута, 2003– 68023Економіка підприємства: Навчальний посібник За редП.ВКруша,.ІПодвігіної, Б.МСердюка–.: Ельга-Н, КНТ, 2007– 78024Економіка підприємства: Навчальний посібник За редФПокропивного–.: КНЕУ,2001– 45725Економіка підприємства: теорія і практикум: Навчальний посібник /За редН.ГМіценко, О.ІЯщенко– Львів: «Магнолія-2006», 2008– 68826Єськов ОУдосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах ОЄськов, ІСмірнова // Персонал– 2006– № 10–.4227Замула І.ВБухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: Монографія І.ВЗамула– Ж.: ЖДТУ, 2010– 44028Зятковський І.ВФінанси підприємств: Навчальний посібник І.ВЗятковський–.: Кондор, 2003– 38629Иохин.ЯЭкономическая теория.ЯИохин– М.: Юрист, 2000– 81630Іванов ЮРеформована собівартість (калькулювання у промисловості) ЮІванов, ЄКотлярів // Бухгалтерія– 200131Іванюта П.В., Лугівська О.ПУправління ресурсами і витратами За ред ен., профМІванюти–.: ЦНЛ, 2009– 32032ІмаїКайдзен: ключ до успіху японських компанійІмаї– М.: Альпина Бизнес Букс, 2004– 25033Інвестування: Навчальний посібник За редМГриньової– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004– 40234КлименкоМ., Дуброва О Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник.МКлименко, О.СДуброва–.: КНЕУ, 2005– 25235Ковтун О.ІСтратегія підприємства О.ІКовтун– Львів: ЛКА, 2004– 38536Кондукова Э.ВАВС: себестоимость без искажении Э.ВКондукова– М.: Эксмо, 2008– 28837Контроль и система внутрипроизводственного хозрасчета Б.ИВалуев, Л.ПГорлова,.ВМуравская и др– М.: Финансы и статистика, 1998– 23938Котенко Т.ЮАналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної галузі Т.ЮКотенко // Актуальні проблеми економіки– 2010– № 6(108)–118–12139Крайник О.ПЕкономіка підприємства: Навчальний посібник О.ПКрайник, Є.СБарвінська– Л.: Інтелект-захід, 2005– 29640Крамаренко.ІМенеджмент: Навчальний посібник.ІКрамаренко–.: ЦУЛ, 2000– 24841Крушельницька О.ВУправління витратами: Навчальний посібник О.ВКрушельницька– Ж.: ЖДТУ,2005– 19642Круш П.ВВнутрішній економічний механізм підприємства: Навчпосібник П.ВКруш,.ОТульчинська, Р.ВТульчинський,.ОКириченко, О.ВКривда, О.ПКавчиш–.: ЦУЛ, 2008– 20643Куцик П.ООблік і контроль витрат за центрами відповідальності П.ОКуцик // Вісник ЛКА– 1999– № 644Либерман Управление затратами.АЛиберман– М.: ИЦ «Март», 2006– 62445Макконнелл.РЭкономиксПринципы, проблемы и политика– Т.1РМакконнелл,.ЛБрю– Таллин: АО «Реферто», 1995– 40046Манів З.ОЕкономіка підприємства: Навчальний посібник З.ОМанів –.: Знання, 2004– 58047Мельник Л.ГЕкологічна економіка: Підручник Л.ГМельник– Суми: ВТД «Університетська книга», 2006– 36748Мельник Л.ГЕкономіка підприємства: Навчальний посібник Л.ГМельник– Суми: ВТД «Університетська книга», 2003– 41249Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики: Монографія Є.ІХодаківський,.КДанилко, Ю.СЦал-ЦалкоЗа загреде.нЄ.ІХодаківського– Ж.: ЖДТУ, 2009– 34050Михайлова ТВиробнича собівартість: деякі проблеми визначення ТМихайлова, ЮМиловидова // Торгівля і ринок України– 2002– № 1351МортіковАльтернативні витрати: теорія і проблеми її застосуванняМортіков // Економіка України– 2010– № 1–29–3652Нарибаев.НОрганизация бухгалтерского учета в США.ННарибаев– М.: Финансы, 1979– 15253Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік – 2007– № 1854Олійник О.ВВитрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів): Дисертація на здобуття наукступе.нза спец08.06.04 О.ВОлійник; [Тернопільська академія народного господарства] – Т., 2002– Рукопис55Орлов О.ОПланування діяльності промислового підприємства /О.ООрлов–.: Вища школа, 2001– 33456Основи економічної теорії: Навчальний посібник За загредП.ВКруша,.ІДепутат,.ОТульчинської–.: Каравела, 2008– 44857Палий.ФАСУ и проблемы теории бухгалтерского учета.ФПалий, Я.ВСоколов– М.: ФиС– 1998– 22458Панасюк.МВитрати виробництва: управлінський аспект.МПанасюк– Тернопіль: Астон, 2005– 28859Партин Г.ОБюджетування в системі управління витратами підприємства /Г.ОПартин // Фінанси України– 2003– № 560Партин Г.ОФормування стратегічної моделі управління витратами підприємства Г.ОПартин // Фінанси України– 2004– № 1161ПархоменкоОблік амортизації /ВПархоменко // Бухгалтерський облік і аудит– 2006– № 6–21–2262Плєшонкова ЛВиробнича собівартість і калькулювання промислової продукції /ЛПлєшонкова // Баланс– 2001– № 7 (26)63Податковий кодекс України–.: ДП «ІВЦ ДПА України», 2010– 33664Поленко.НУправління валовим доходом торгового підприємства: Підручник.НПоленко–.: КТСІ, 200365П(С)БО 16 «Витрати»66Правдюк Н.ЛРозвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива Н.ЛПравдюк, Я.ПІщенко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету– 2010– Вип42–154–16067Примак Т.ОЕкономіка підприємства: Навчальний посібник Т.ОПримак–.: Вікар, 2006– 21968Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р№ 108/95-ВР // КПС «Ліга Закон».7– Режим доступу: www.liga.kiev.ua69Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.12.2001 р№ 2658-ІІІ // КПС «Ліга Закон».7– Режим доступу: www.liga.kiev.ua70Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р№ 1264-XII // КПС «Ліга Закон».7– Режим доступу: www.liga.kiev.ua71Проскура.ПВплив амортизації на фінансування вітчизняних підприємств.ППроскура, Г.ОЗінов’єв, О.МКапустян //Актуальні проблеми економіки– 2010– № 6 (108)–144–15072Пушкар М.СФінансовий облік: Підручник М.СПушкар– Тернопіль: Карт-бланш, 2004– 62873Салига.ЯФінансовий менеджмент.ЯСалига, Н.ВДацій,.ОКорецький–.: ЦНЛ, 2009– 27474Семенов Г.АЕкономіка підприємства: Навчальний посібник Г.АСеменов–.: ЦНЛ, 2005– 32875Сопко.ВОрганізація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник.ВСопко,.ПЗавгородній–.: КНЕУ, 2004– 41176Столяр Л.ГКонтроль витрат за допомогою розробки бюджетів [Електронний ресурс]– Режим доступу: intkonf.org/stolyar-lg-kontrol-vitrat-za-dopomogoyu-rozrobki-byudzhetiv/77Сук ПГрупування витрат виробництва в умовах ринку П.Сук // Економіка АПК– 2000– № 178Тарасюк Г.МПланування діяльності підприємства: Навчальний посібник Г.МТарасюк, Л.ІШваб– Ж.: ЖДТУ, 2003– 58079Тарасюк М.ВБюджетування в торговельних підприємствах та об’єднаннях: Авторефдисна здобуття наукступе.нза спец08.06.01 М.ВТарасюк; [Київський національний торговельно-економічний університет] –., 2005– 20– Рукопис80Трубочкина М.ИУправление затратами предприятия: Учебное пособие М.ИТрубочкина– М.: Инфра, 2004– 21781Турило.МУправління витратами підприємства: Навчальний посібник для вузів.МТурило, Ю.БКравчук,.АТурило–.: ЦУЛ, 2006– 11882Управление затратами на предприятии: Учебник.ГЛебедев, Т.ГДроздова,.ПКустарев и др; подобщредГ.АКраюхина– СПб: «Издательский дом «Бизнес-пресса»», 2000– 27783Ходаківський Є.ІПсихологія управління: Підручник Є.ІХодаківський, Ю.ВБогоявленська, Т.ПГрабар– 3-є видпереробта доп–.: ЦУЛ, 2011– 66484Цал-Цалко Ю.СВитрати підприємства Ю.СЦал-Цалко–.: ЦУЛ, 2002– 64785Цал-Цалко Ю.СФінансовий аналіз: Підручник Ю.СЦал-Цалко–.: ЦУЛ, 2008– 56686Чаюн І.О., Бондар І.ЮПланування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування І.ОЧаюн, І.ЮБондар–.: КНТЕУ, 2000– 12687Чумаченко Н.ГМетоды учета и калькулирования себестоимости промышленной продукции Н.ГЧумаченко– М.: Финансы, 1965– 12488Шандора Н.ВСтворення ефективної системи управління витратами підприємств Н.ВШандора // Фінанси України– 2003– № 789Шандора Н.ВМетодичні основи організації управління витратами Н.ВШандора // Фінанси України– 2003– № 1290Шваб Л.ІЕкономіка підприємства: НавчпосібЛ.ІШваб–.: Каравела, 2005– 56891Шершньова З.ЄСтратегічне управління: Підручник З.ЄШершньова–.: КНЕУ, 2004– 69992Шеховцова.АСистемний підхід до управління накладними витратами підприємств.АШеховцева // Економіка та держава– 2008– № 793Шмандій.МУправління природоохоронною діяльністю: навчальний посібник.МШмандій, І.ОСолошин–.: ЦНЛ, 2004– 29694Шматько.ГЕкологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник.ГШматько, Ю.ВНікітін–.: КНТ, 2008– 30495Шумило Ю.ОУточнення теоретичної сутності категорії витрат в управлінні підприємством Ю.ОШумило // Формування ринкових відносин в Україні– 2008– № 396Щеголькова.ВУдосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємств: Авторефдисна здобуття наукступе.нза спец08.00.04.ВЩеголькова; [Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України]–., 2004– 20– Рукопис97ЯруговаУправленческий учет: опыт экономически развитых странЯругова– Перевс пол– М.: Финансы и статистика, 1991– 23798ЯценкоМетоди прогнозування виробничих витратЯценко // Бухгалтерський облік і аудит– 2007– № 5Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані на управління підприємством в цілому та його обслуговуванняВони займають досить велику питому вагу серед операційних витрат, що не включаються до виробничої собівартості продукціїАмортизація основних фондів – процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодуванняБезнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давностіБезповоротними називаються відходи, які неможливо або недоцільно використовувати при існуючій техніці, технології та організації виробництва (розпил, чад)Бюджетування – метод внутрішнього контролю витрат передбачає складання бюджетів за різними напрямами діяльності підприємства в цілому, а також для окремих підрозділів – центрів відповідальностіВиробничий ліверидж – економічний метод управління прибутком підприємства, заснований на оптимізації співвідношення постійних та змінних витрат, характеризує приріст прибутку на одиницю приросту обсягу виробництва та обчислюється як відношення маржинального прибутку до прибуткуВитрати виробництва – зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками)Витрати від участі в капіталі розглядаються як своєрідні витрати, хоч за своїм економічним змістом являють собою збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємстваВитрати звітного періоду визнаються або як зменшення активів, або як збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оціненіВитрати на збут продукції (робіт, послуг) – витрати, які формуються за рахунок витрат на пакування і затарювання готової продукції, на її транспортування, перевалку і страхування, на утримання основних засобів, пов’язаних з реалізацією товару, витрат на рекламу та дослідження ринку, комісійні винагороди торговим агентам, продавцям фірмових магазинівВнутрішній контроль – інструмент управління діяльністю підприємства, який здійснюється на підприємстві і не залежить від зовнішніх факторів, метою якого є забезпечення впевненості керівництва (власників) щодо досягнення в діяльності підприємства належних показників фінансових результатів, економії витрат, ефективності та результативності діяльності відповідно до поставлених завдань, достовірності управлінської звітностіВнутрішньою (трансфертною) ціною є ціна, за якою продукція (робота, послуги) одного центру відповідальності (підрозділу) підприємства передається іншомуДивіденди – платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв’язку з розподілом частини її прибуткуДивідендна політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються власниками підприємства для нарахування та виплати собі доходу за рахунок чистого прибуткуДо інших операційних витрат, що не включаються у виробничу собівартість продукції, відносять суми безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційної курсової різниці (зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства); втрати від знецінення запасів; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, собівартість реалізованих виробничих запасів та деякі інші витратиДо прямих матеріальних витрат включають вартість тих матеріальних ресурсів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (продукції, робіт, послуг або виду діяльності підприємства)У промисловості – це сировина й основні матеріали, що утворюють основу виробленої продукції, купівельні напівфабрикати, допоміжні матеріалиЕкономічний елемент – економічно однорідний вид витрат; серед них розрізняють: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші витратиЕкономічний механізм управління витратами на підприємстві – сукупність методів, способів, стимулів і важелів регулювання економічних процесів з метою підвищення їх ефективності, а складовою частиною цього загального економічного механізму є економічний механізм формування виробничих витрат, оскільки без нього неможливо формувати ефективність виробництваЗагальні корпоративні витрати –витрати підприємства на прийом представників іноземних країн та делегацій, представників інших підприємств, що запрошені з метою встановлення та підтримання співробітництва, витрати на організацію прийомів, презентацій, свят з придбанням та врученням відповідних подарунків та презентів або ж з роздачею (безкоштовною) зразків товарів чи наданням послуг з метою їх реклами, витрати, що пов’язані з проведенням річних зборівЗагальновиробничі витрати – витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, бригадами, фермами, дільницями, відрахування на соціальні заходи та медичне страхування вказаного апарату, витрати на службові відрядження персоналу цехів, бригад тощо), амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення, орендну плату за основні засоби та інші необоротні активи зазначеного призначення, витрати на вдосконалення технології й організації виробництва, витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщеньЗаробітна плата – це виражена в грошовій формі частина сукупного продукту, що виплачується працівникові відповідно до витраченої ним праціЗворотні відходи – відходи, які можуть бути використані підприємством або реалізовані на сторону (обрізки, стружки)Змінними витратами називають такі витрати, величина яких безпосередньо залежить від обсягів виробництва продукції, до яких відносять вартість сировини, витрати на добрива, паливно-мастильні матеріали, технічний огляд та ремонт техніки, транспортні витрати на перевезення і доробку продукції, витрати на оплату праці найманих працівників та працівників підприємства, які виконують збиральні роботи і роботи, пов’язані з використанням ресурсівІнвестиційна вартість (активу) – вартість активу для конкретного інвестора чи групи інвесторів при визначених цілях інвестуванняКалькулювання собівартості – це визначення розміру витрат у грошовому виразі на виробництво одиниці певного виду робіт (послуг) по окремих видах витратКонтрольовані витрати – витрати, на величину яких керівник відповідного рівня управління може впливати повністю або справляти на них істотний впливОтже, ці витрати є контрольованими і можуть бути збільшені або зменшені менеджерами залежно від виробничих потребМатеріаловіддача – показник, який характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів та обчислюється як відношення обсягу виготовленої продукції у грошовому вимірі до загальної суми матеріальних витратМатеріаломісткість продукції є вартісним показником, який відображає рівень матеріальних витрат підприємства (без амортизації) на одиницю продукції або на одну гривню виготовленої продукціїМатеріальні ресурси – частина оборотних фондів підприємства, тобто тих засобів виробництва, що повністю споживаються в кожному виробничому циклі, цілком переносять свою вартість на готову продукцію і в процесі виробництва змінюють або втрачають свої споживчі властивостіНадзвичайні витрати – витрати, що виникають у результаті появи надзвичайних подій, які відрізняються від звичайної діяльності, і не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному наступному періодіНеконтрольовані витрати – витрати, що здійснюються незалежно від волі керівника відповідного рівня управління, а отже, не залежать від нього та працівниківНематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються з метою використання протягом більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особамНеоборотні матеріальні засоби (активи) підприємства – це сукупність майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльностіНеосновні (необов’язкові) витрати – витрати, без яких виробництво продукції можливе, але з меншою ефективністюНепрямими є витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо на певний об’єкт обміну витрат, належать до кількох (багатьох) видів продукції і їх потрібно розподіляти між об’єктами обліку пропорційно вибраній базі (пряма заробітна плата робітників)Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов’язаний сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання, зокрема у разі прострочення виконанняОптимальний розмір партії поставки – обсяг матеріальних ресурсів, на придбання i зберігання якого сукупні витрати підприємства є мінімальнимиОсновні витрати безпосередньо пов’язані з технологічним процесомБез них виробництво даного виду продукції неможливеОсновні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функційПенею називається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов’язується сплатити кредиторові за кожний день прострочення виконання зобов’язанняПеня обчислюється у відсотках від суми зобов’язанняПостійн і витрати – витрати, що безпосередньо не змінюються при збільшенні або зменшенні масштабів виробництва в короткостроковому періоді, до яких відносять: амортизацію техніки і приміщень, орендну плату за ресурси, земельний податок, заробітну плату постійних працівників, страхові платежі, загальновиробничі витрати в галузі, ремонт приміщеньПоточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансуПродуктивні витрати – передбачені технологією та організацією виробництва Непродуктивні – необов’язкові, що виникають у результаті певних недоліків організації виробництва, порушення технології тощоПрямі витрати – витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об’єкт витрат (вид продукції) економічно можливим способом, такими є витрати на заробітну плату, насіння, корми, мінеральні та органічні добрива, на амортизацію та поточний ремонт спеціалізованих основних засобівРинкова вартість (активу) – грошова сума, за яку відбувся б продаж активу на дату оцінки зацікавленим продавцем зацікавленому покупцю в результаті комерційної угоди після проведення належного маркетингу, при якій кожна зі сторін мала б всю необхідну інформаціюСобівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів та сумою торгової націнки на ці товариСтавка капіталізації – дільник, що застосовується для перетворення величини прибутку чи грошового потоку за один період часу в показник вартостіСумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржникомУправління витратами – взаємопов’язаний комплекс робіт, які формують коригуючі впливи на процес здійснення витрат під час господарської діяльності підприємства, спрямовані на досягнення оптимального рівня (в межах допустимих відхилень) витрат в усіх підсистемах підприємства за виконання в них робітФінансові витрати – витрати на виплату відсотків за користування кредитами і за випущені облігації та витрати за фінансовою орендоюЦентр відповідальності – організаційна структурна одиниця системи управління економікою (структурно- і технологічно відособлений підрозділ), керівник якого наділений правом ухвалення рішень щодо використання ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); володіє повноваженнями, достатніми для забезпечення досягнення поставленої мети; відповідає за виконання встановлених планів і контрольних показників, зокрема у підрозділах, що йому підпорядковуються (центрах відповідальності нижчого рівня)Центрами виручки є маркетингові (збутові) підрозділи, які відповідають лише за обсяги й ціни реалізації продукціїЦентри прибутку виробляють та реалізують вироблену продукцію, а відтак несуть і найповнішу відповідальність за собівартість, ціни та прибутокШтрафом називається визначена договором грошова сума, яку боржник зобов’язується сплатити кредиторові у заздалегідь визначеному розмірі або у відсотковому відношенні до суми договору ЗапитанняОднопродуктове підприємство виготовляє виріб А і продає його за ціною 250 грн/штЗмінні витрати на один виріб становлять 150 грнПостійні витрати за рік — 200 000 грнЗмінні витрати однопродуктового підприємства на виріб Б становлять 80 грнРічні витрати на оренду виробничого приміщення — 50 000 грн; витрати на управління, виробничо-господарське обслуговування — 65 000 грн; амортизація власного устаткування — 25 000 грнЦіна виробу — 140 грнВказівкаОскільки амортизаційні відрахування є не реальними грошовими (готівковими) витратами, а нарахуваннями, то вони в загальну суму постійних витрат в цьому випадку не включаютьсяВиріб Ціна, грн Змінні витрати, грн Маржинальний прибуток, грн Частка у загальному випуску А 100,0 60,0 40,0 0,30 Б 180,0 100,0 80,0 0,50 В 210,0 110,0 100,0 0,20ВказівкаТочку беззбитковості кожного виробу в багатопродуктовому виробництві можна визначити за умови встановлення його структури, тобто чіткого співвідношення між окремими виробами у загальному обсязі продукціїВ цьому випадку спочатку визначається точка беззбитковості умовного виробу, до якого зведені реальні вироби на основі середньозваженого маржинального прибутку, тобтоРозробляється проект створення малого спеціалізованого підприємства з виготовлення жіночих сумокСередньорічний обсяг продажу сумок — 80 000 штВитрати на оренду виробничого та адміністративного приміщень, їх утримання становлять 400 тисгрн на рікВитрати на управління, інженерне та виробничо-господарське обслуговування становлять 150 тисгрн на рік, річна сума амортизації власного устаткування — 80 тисгрнЗмінні витрати на одну сумку (матеріали, інструмент, зарплата робітників, технологічна енергія тощо) — 80 грн; ціна сумки — 100 грнЇх величини практично не залежать від обсягу виробництва в межах виробничої потужностіПопит на сумки високий і стабільнийЗагальна сума інвестицій у підприємство — 600 тисгрнВказівкаСлід дати належну оцінку економічного стану підприємства і визначити можливі його зміни за певної динаміки ділової активностіЗа побудови графіка загальних витрат та обсягу продажу (виробництва) передбачаються стабільні змінні витрати на одиницю продукції і ціниКонтрольними тут є точки: постійні витрати, обсяг виробництва в точці беззбитковості, загальні витрати в точці беззбитковостіДля визначення обсягу виробництва, що забезпечує задану рентабельність інвестицій (N ц), спочатку обчислюється цільовий прибуток як добуток бажаної рентабельності та інвестиційРічний обсяг виробництва і продажу продукції підприємства становить 1 200 000 грнАдміністративні витрати, витрати на збут і загальновиробничі постійні витрати — 300 000 грн на рікЗмінні витрати на 1000 грн випуску продукції становлять 600 грнВласний капітал підприємства — 800 000 грнВказівкаОсобливістю задачі є те, що обсяг виробництва задано лише у грошовому вимірі, а змінні витрати наведено не в абсолютній сумі на весь обсяг виробництва (на одиницю продукції), а у вигляді відносного показника витрат на 1000 грн (відповідно на одну гривню — 0,6 грн)Отже, загальна сума змінних витрат визначається просто — множенням зазначеного показника на обсяг виробництва у грошовому виміріЗміну прибутку (п5) слід визначити за допомогою операційного лівериджу, а після цього провести обчислення за прямим методом, щоб переконатися в однозначності результатів

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

масенко л мова і суспільство постколоніальний вимір

кадровий потенціал підприємства реферат

спостереження за рослинами в позакласній діяльності

психолого-педагогічні ситуації у класі та шляхи їх вирішення